KAKELUGNEN

Helomläggning – 1-kupigt falsat lertegel. Gesimsrännor med EPDM-duk. Samtliga plåtdetaljer. Plåtbeslag i fasad i koppar. Taksäkerhet. Terrasser med tätskikt.

HÄGGVIK

Helomläggning – Tätskikt samt plåtbeslag.

STENINGE

Nyproduktion – bandtäckning, taksäkerhet, takavvattning samt fasadplåt.

KOFÅNGAREN

Helomläggning – Lertegel, takavvattning, plåtbeslag, fasadplåt samt taksäkerhet.

TERRASS

Helomläggning – PIR-isolering och tätskikt med gryta, takavvattning samt sedum.

RUDANSKOLAN

Nyproduktion – Isolering, takavvattning, tätskikt, plåtbeslag samt taksäkerhet.

VILLA

Helomläggning – Tätskikt, takavvattning, plåtbeslag samt taksäkerhet.

BRF BJÖRNEN

Helomläggning – Tätskikt, plåtbeslag samt taksäkerhet.

VILLA

Helomläggning – Tätskikt, plåtbeslag samt taksäkerhet.

SOLNA C

Helomläggning – Lertegel, takavvattning, plåtbeslag, fasadplåt samt taksäkerhet.

RÅSUNDA

Helomläggning – tätskikt, taksäkerhet, plåtbeslag samt takavvattning i koppar.

KYRKBACKEN

Nyproduktion – bandtäckning, taksäkerhet, takavvattning, fasadplåt, tätskikt innergård, samt asfaltmastix.

KLÄDESVÄGEN

Helomläggning – Lertegel, takavvattning, plåtbeslag samt taksäkerhet.

VILLA

Helomläggning – kopparbandtäckning, takavvattning, takfönster samt taksäkerhet.

BRF SÖDERKÅKAR

Helomläggning – Betongpannor, takavvattning, plåtbeslag samt taksäkerhet.

BRF NYNÄS 1

Helomläggning – Lertegel, takavvattning, plåtbeslag samt taksäkerhet.

RADHUS

Helomläggning – Betongpannor, takavvattning, plåtbeslag samt taksäkerhet.

BRF KALLHÄLL

Helomläggning – Betongtegel, takavvattning, plåtbeslag samt taksäkerhet.

TÄTSKIKT CITY

Rivning av befintlig bandtäckning av kopparplåt samt applicering av tätskikt.

VILLA

Helomläggning – Råspont, tilläggsisolering, bandtäckning, takavvattning, plåtbeslag samt taksäkerhet.

GARAGE

Helomläggning – Tilläggsisolering PIR, råspont, bandtäckning, takavvattning samt plåtbeslag.

BRF VÄSTERBRIS

Helomläggning – Råspont, betongpannor, takavvattning, plåtbeslag, takfönster, taksäkerhet samt målning fasad.

VILLA

Helomläggning – Bandtäckning, takavvattning, plåtbeslag samt taksäkerhet.

HÄGERSTEN

Nyproduktion – bandtäckning, takavvattning samt taksäkerhet.

BERGALIDEN

Helomläggning – Betongpannor, takavvattning, plåtbeslag samt taksäkerhet.

VILLA

Helomläggning – Betongpannor, takavvattning, plåtbeslag samt taksäkerhet.

VILLA

Helomläggning – Betongpannor, takavvattning, plåtbeslag, taksäkerhet samt tätskikt på takkupa.

BRF BYALAGET

Helomläggning – Betongpannor, takavvattning, plåtbeslag samt taksäkerhet.

VILLA

Helomläggning – Betongpannor, takavvattning, plåtbeslag, takfönster samt taksäkerhet.

TVÄTTHALL

Nyproduktion – Tätskikt, takavvattning, plåtbeslag, taksäkerhet samt fasadplåt.

GARAGE

Helomläggning – Betongpannor, takavvattning, plåtbeslag samt taksäkerhet.

BRF KALLHÄLL

Helomläggning – Takhöjning, tilläggsisolering, brandcellskonstruktion, bandtäckning samt taksäkerhet.

BRF NYNÄSHAMN

Helomläggning – Betongpannor, takavvattning, plåtbeslag samt taksäkerhet.

STALL

Nyproduktion – Isolering 400mm, takavvattning, bandtäckning samt taksäkerhet.

VILLA

Helomläggning – Betongpannor, takavvattning, plåtbeslag, taksäkerhet samt bandtäckning.